suma: 0,00 zł do kasy
Inni klienci kupili również:
Blog wpisy

Propolis na zdrowie!

Propolis inaczej zwany kitem pszczelim to naturalny środek o niesamowitych właściwościach wytwarzany przez pszczoły w celu wzmacniania oraz uszczelniania konstrukcji ula. To jeden z najpotężniejszych antybiotyków stworzony przed naturę!

Propolis jest naturalną substancją zbieraną przez pszczoły z roślin, jest substancją złożoną, zawierającą w swoim składzie ponad 300 zidentyfikowanych związków  m.in żywice, olejki eteryczne, flawonoidy, sterole, witaminy itd.

Propolis zawiera wiele prozdrowotnych właściwości, które zostały potwierdzone badaniami.

Czytaj dalej by dowiedzieć się więcej :)

 

 

 

Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego

www.sklep-zdrowia.eu

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Sklep-zdrowia.eu, jest sklepem internetowym, prowadzonym przez: PPUH SOREL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000194352, z kapitałem zakładowym 583 500,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6460008408, nr Regon 003503457  zwanym dalej sprzedawcą

§1. Podstawowe pojęcia

 1. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep-zdrowia.eu za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 2. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 7. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Kupujący  nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep-zdrowia.eu

 2. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep-zdrowia.eu

 3. Przedstawione towary,zdjęcia  oraz ceny prezentowane na stronach www Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,lecz zaproszenie do składania ofert. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywania zamówień wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  - Procesor: 1 GHz
  - RAM: 1 GB pamięci RAM
  - Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  - Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 2. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej

 

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez www.sklep-zdrowia.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Minimalna wartość składanego  zamówienia wynosi 20 zł.

 4. Aby złożyć zamówienie, należy: zarejestrować się na stronie sklepu (www.sklep-zdrowia.eu /rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz rejestracyjny lub złożyć zamówienie bez rejestrowania się - wówczas należy wybrać przycisk "złóż zamówienie".

 5. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 6. Kupujący  po złożeniu zamówienia dostaje automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie jest użytkownikiem zarejestrowanym, otrzyma e-mail na adres wskazany w polu "TWOJE DANE", widocznym w drugim kroku realizacji zamówienia.

 7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep. Następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email, w której sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

 8. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Przy uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 9. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury VAT.

 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są:
  Telefon - 32 449-19-00 do 04 lub komórkowy 533-440-400
  E-mail – zamowienia@hurtownia-sorel.pl sklep@sklep-zdrowia.eu
  Adres korespondencyjny - ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola

 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę w złotych polskich, jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 12. Jeżeli Kupujący zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 11 powyżej, Sklep poinformuje kupujący o tym fakcie. Obciążenie kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej jego zgody.

 13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem  Kupującym zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) lub o anulowaniu całego zamówienia

 14. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu pod nr 32 449-19-00 do 04 , 533-443-400 lub drogi elektronicznej na adres e-mail sklep@sklep-zdrowia.eu

 15. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

d. zamówień gabarytowo i kosztowo przekraczających możliwości wysyłki - w momencie, gdy klient nie zgodzi się na proponowane rozwiązanie wysyłki paczki wraz z jej dodatkowymi kosztami.

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 3. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 

§ 5 Koszty dostawy,  płatności, czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem:
  firma kurierska DHL oraz Kurier InPost.

 2. Opłaty za wysyłkę dostępne są pod tym linkiem KOSZTY DOSTAWY

 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy. Jeśli kupującym jest konsument, to sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. oraz PayU S.A

 6. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: płatność elektroniczna, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  przelewem na rachunek bankowy 36 2490 0005 0000 4530 8446 6064 , osobiście w siedzibie firmy lub płatność u kuriera przy odbiorze. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 7. Kupujący jest  zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 

 8. W przypadku wyboru przez Kupującego:  
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), Kupujący obowiązany jest do  dokonania     płatności przy odbiorze przesyłki. W momencie nieodebrania przesyłki pobraniowej, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko przy przedpłacie na konto.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotom o których mowa w § 6 pkt 1 – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, między innymi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia do niniejszego regulaminu można pobrać klikając tutaj.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola.

 5. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola. Dostarczone zamówienie należy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie płatności uiszczone za zakup produktów, bez kosztów dostarczenia Towaru. Jednakże zwrot płatności nie nastąpi przed otrzymaniem przez Sprzedawcę,bądź zwracanego towaru, bądź dowodu jego odesłania.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub w sposób wskazany przez niego na oświadczeniu o odstąpieniu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 

§ 7 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia patrz § 8 ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  3.1. pisemnie na adres: ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola

  3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-zdrowia.eu

  3.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację oraz numeru zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji; (4) dokumentacji w formie zdjęcia reklamowanego produktu

  3.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący  poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. 

 6. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wadliwy Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 9. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie sprzedanego Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 14. Kupujący realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części § 6 ust. 6 niniejszego regulaminu.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Sposób ochrony danych osobowych, prawa i obowiązku Sprzedawcy oraz Kupującego określone są w POLITYCE PRYWATNOŚCI – dostępnej pod adresem www: https://sklep-zdrowia.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklep-zdrowia.eu.

 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep-zdrowia.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Promocje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl