modTelefon
|
modEmail
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego

www.sklep-zdrowia.eu

Sklep-zdrowia.eu, jest sklepem internetowym, prowadzonym przez:"PPUH SOREL" Sp. z o.o. ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000194352, z kapitałem zakładowym 583 500,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6460008408, nr Regon 003503457  zwanym dalej sprzedawcą

§1. Podstawowe pojęcia

 1. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep-zdrowia.eu za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 2. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 7. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Kupujący  nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep-zdrowia.eu

 2. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep-zdrowia.eu

 3. Przedstawione towary,zdjęcia  oraz ceny prezentowane na stronach www Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,lecz zaproszenie do składania ofert. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywania zamówień wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  - Procesor: 1 GHz
  - RAM: 1 GB pamięci RAM
  - Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  - Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 2. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez www.sklep-zdrowia.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Minimalna wartość składanego  zamówienia wynosi 30 zł.

 4. Aby złożyć zamówienie, należy: zarejestrować się na stronie sklepu (www.sklep-zdrowia.eu /rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz rejestracyjny lub złożyć zamówienie bez rejestrowania się - wówczas należy wybrać przycisk "złóż zamówienie".

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 28 sierpnia, wprowadza się zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (czyli energetyków lub napojów energetycznych) osobom poniżej 18. roku życia. Przy zakupie powyższych produktów, oświadczasz, iż jesteś osobą pełnoletnią.
 6. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 7. Kupujący  po złożeniu zamówienia dostaje automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie jest użytkownikiem zarejestrowanym, otrzyma e-mail na adres wskazany w polu "TWOJE DANE", widocznym w drugim kroku realizacji zamówienia.

 8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep. Następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email, w której sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

 9. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Przy uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 10. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury VAT.

 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są:
  Telefon - 32 449-19-00 do 04 lub komórkowy 533-440-400
  E-mail – zamowienia@hurtownia-sorel.pl sklep@sklep-zdrowia.eu
  Adres korespondencyjny - ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola

 12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę w złotych polskich, jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 13. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia się również informacja o najniższej cenie z 30 dni. Określenie „Najniższa cena z 30 dni” wskazane przy towarze oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

 14. Jeżeli Kupujący zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 11 powyżej, Sklep poinformuje kupujący o tym fakcie. Obciążenie kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej jego zgody.

 15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem  Kupującym zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) lub o anulowaniu całego zamówienia

 16. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu pod nr 32 449-19-00 do 04 , 533-443-400 lub drogi elektronicznej na adres e-mail sklep@sklep-zdrowia.eu

 17. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

d. zamówień gabarytowo i kosztowo przekraczających możliwości wysyłki - w momencie, gdy klient nie zgodzi się na proponowane rozwiązanie wysyłki paczki wraz z jej dodatkowymi kosztami.

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 3. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 4. Każda osoba korzystająca z Serwisu może oceniać Towary dostępne w Sklepie poprzez przyznawania tzw. „gwiazdek”, przy czym oceny te nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedawcę i mogą być nierzetelne, niepoparte zakupem, doświadczeniem itp. Natomiast każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Towarów dostępnych w Sklepie, czyli oceny Towarów w postaci opisowej. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Towaru została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie ten Towar na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, opinia jest publikowana na sklepie. 

§ 5 Koszty dostawy,  płatności, czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem:
  firma kurierska DHL oraz Kurier InPost.

 2. Opłaty za wysyłkę dostępne są pod tym linkiem KOSZTY DOSTAWY

 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy. Jeśli kupującym jest konsument, to sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. oraz PayU S.A

 6. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: płatność elektroniczna, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  przelewem na rachunek bankowy 36 2490 0005 0000 4530 8446 6064 , osobiście w siedzibie firmy lub płatność u kuriera przy odbiorze. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 7. Kupujący jest  zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 

 8. W przypadku wyboru przez Kupującego:  
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), Kupujący obowiązany jest do  dokonania     płatności przy odbiorze przesyłki. W momencie nieodebrania przesyłki pobraniowej, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko przy przedpłacie na konto.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ( z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu towaru), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotom o których mowa w § 6 pkt 1 – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, między innymi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia do niniejszego regulaminu można pobrać klikając tutaj. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-zdrowia.eu.

 5. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola. Dostarczone zamówienie należy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie płatności uiszczone za zakup produktów, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jednakże zwrot płatności nie nastąpi przed otrzymaniem przez Sprzedawcę, bądź zwracanego towaru, bądź dowodu jego odesłania.

 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub w sposób wskazany przez niego na oświadczeniu o odstąpieniu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 

§ 7 Obowiązki Sprzedawcy i uprawnienia Kupującego w związku z przeniesieniem własności towaru na kupującego

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z umową.

 2. W razie braku zgodności towaru z umową Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone poniżej.

 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.

 8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego towar na swój koszt.

 9. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;

  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11-12;

  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

  1. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9, 11,12;

  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 2. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

 3. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z ust. 9 - 20.

 8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informację o braku zgodności towaru z umową/reklamację może złożyć:

- bądź pisemnie na adres: ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola,

- bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklep-zdrowia.eu

Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie zgłoszenia: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz (3) danych kontaktowych składającego zgłoszenie oraz numeru zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia zgłoszenia złożonego z pominięciem zalecanego opisu; (4) dokumentacji w formie zdjęcia towaru niezgodnego z umową.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia/reklamacji Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku nie udzielenia przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim , uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Sposób ochrony danych osobowych, prawa i obowiązku Sprzedawcy oraz Kupującego określone są w POLITYCE PRYWATNOŚCI – dostępnej pod adresem www: https://sklep-zdrowia.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklep-zdrowia.eu.

 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep-zdrowia.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 9. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, i tak:

1)Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
2) Kupujący może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3) Kupujący może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.Regulamin konta

w sklepie Sklep-Zdrowia.eu

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Program lojalnościowy
§ 6 Reklamacje
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Program lojalnościowy – prowadzony przez Usługodawcę program lojalnościowy, w ramach którego Usługobiorca posiadający Konto może uzyskiwać i wykorzystywać Punkty na zasadach określonych w Regulaminie.
Punkty – punkty przyznawane Usługobiorcy na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Programu lojalnościowego, pozwalające Usługobiorcy na zamawianie wskazanych w Sklepie produktów ze zniżką.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Sklep-Zdrowia.eu prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep-zdrowia.eu
Usługodawca - "PPUH Sorel" spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000194352, NIP 6460008408, nr REGON 003503457, kapitał zakładowy 594500,00 zł.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola
 2. Adres e-mail: sklep@sklep-zdrowia.eu
 3. Telefon: 533440400

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy, a także udział w Programie lojalnościowym.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: sklep@sklep-zdrowia.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Program lojalnościowy przeznaczony jest dla Usługobiorców posiadających Konto. Uzyskiwanie i używanie Punktów przez Usługobiorcę jest możliwe z wykorzystaniem Konta.
 2. Z momentem założenia Konta, Usługobiorca staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego.
 3. Za każde 10 zł wydane w Sklepie w ramach pojedynczego zamówienia, Usługobiorca otrzyma następującą liczbę Punktów: 1 z zastrzeżeniem ust. 4-5.
 4. Punkty za złożone zamówienie będą przysługiwać Usługobiorcy wyłącznie w przypadku, w którym Usługodawca zawrze z Usługobiorcą umowę. Punkty zostaną przyznane Usługobiorcy automatycznie, w terminie realizacji zamówienia.
 5. Do wyliczenia liczby Punktów przysługujących za złożone zamówienie brane są pod uwagę wyłącznie środki pieniężne wydane przez Usługobiorcę na produkty zamówione w Sklepie bez wykorzystania Punktów, oraz bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem produktu, takich jak np. koszt dostawy.
 6. Uzyskiwane przez Usługobiorcę Punkty składają się na jedną pulę.
 7. Aktualna liczba zebranych przez Usługobiorcę Punktów będzie widoczna w Koncie.
 8. W przypadku gdy aktualna pula zgromadzonych w Koncie Punktów przekraczać będzie określony w niniejszym postanowieniu próg punktowy, Usługobiorca uzyskiwać będzie zniżkę podczas każdych zakupów w Sklepie dokonywanych z wykorzystaniem Konta, w wysokości określonej poniżej:
  • 2% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 100;
  • 1% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 50;
  • 3% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 175;
  • 4% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 250;
  • 5% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 350;
  • 6% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 450;
  • 7% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 750;
  • 8% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 1000;
  • 9% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 1250;
  • 10% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 1500.
 9. Wskazane w powyższym ustępie wartości zniżki nie sumują się.
 10. Zniżka w odpowiedniej wysokości naliczana będzie automatycznie i obejmować będzie łączną cenę produktów będących przedmiotem zamówienia Usługobiorcy.
 11. Usługodawca ma prawo anulować Punkty:
  1. naliczone za zamówienia, za które Usługodawca zwrócił Usługobiorcy wpłacone za produkt środki pieniężne (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę);
  2. przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia (co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów ponownie, w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia).
 12. Punkty zgromadzone w Programie lojalnościowym można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym paragrafie.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@sklep-zdrowia.eu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy sklep@sklep-zdrowia.eu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. Do zamówień składanych w Sklepie z wykorzystaniem Punktów stosuje się regulamin Sklepu.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


Regulamin newslettera

sklepu Sklep-Zdrowia.eu

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Sklep-Zdrowia.eu prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep-zdrowia.eu
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Usługodawca - "PPUH Sorel" spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000194352, NIP 6460008408, nr REGON 003503457, kapitał zakładowy 594500,00 zł.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@sklep-zdrowia.eu.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@sklep-zdrowia.eu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@sklep-zdrowia.eu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl